Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Multithumb found errors on this page:

Could not create image storage: //cache/multithumb_thumbs
Could not create image: //cache/multithumb_thumbs/b_0_0_10066329_00_images_stories_Galerie_2008-07_pomniki_przyrody.jpg. Check if you have write permissions in //cache/multihumb_thumbs/
pomniki przyrody.jpgWakacje sprzyjają wędrówkom, w czasie których można podziwiać uroki natury. Przyrodnicze atrakcje znaleźć można także w powiecie rawickim. Znajduje się tutaj 60 pomników przyrody. Najwięcej - w samym mieście i gminie Rawicz.
  Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Do pomników przyrody ożywionej należą pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą największe głazy narzutowe oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp. W całej Polsce znajduje się ok. 33 tys. pomników przyrody. Przeważają - także w naszej okolicy - pojedyncze drzewa.
  W samym Rawiczu najwięcej pomników przyrody jest w parku państwa Nawrotów przy Wałach Dąbrowskiego. Są wśród dwa wiązy szypułkowe, klon czerwony, miłorząb dwuklapowy, dąb szypułkowy o obwodzie 240 cm i wysokość 16 m, dąb szypułkowy o obwodzie 160 cm i wysokość 22 m oraz jesion wyniosły. Duża grupa pomnikowych drzew jest na cmentarzu żydowskim w Sierakowie. Jest tam sześć dębów szypułkowych o obwodzie od 340 cm do 530 cm i wysokość 18-19 m.
  Oto inne pomniki przyrody w naszym mieście i gminie:
- dąb szypułkowy (park w Łaszczynie),
- dąb szypułkowy (w oddziale 89 leśnictwa Kawcze, Nadleśnictwa Piaski),
- dąb szypułkowy (ul. Żwirowa w Rawiczu),
- dąb szypułkowy (ul. Przyjemskiego w Rawiczu),
- dąb szypułkowy (Wały Księcia J. Poniatowskiego w Rawiczu);
- dąb szypułkowy „Stanisław” (w oddziale 149 b leśnictwa Masłowo, Nadleśnictwa Piaski),
- dąb szypułkowy (w oddziale 149 b leśnictwa Masłowo, Nadleśnictwa Piaski),
- dąb szypułkowy „Bliźniak” (w oddziale 151 b leśnictwa Masłowo, Nadleśnictwa Piaski);
- buk pospolity „Siedem buków” (w oddziale 159 a leśnictwa Masłowo, Nadleśnictwa Piaski);
- topola czarna (park dworcowy w Rawiczu),
- jesion wyniosły (park dworcowy w Rawiczu).
  Natomiast obszarem przyrody chronionym w naszej gminie jest Rezerwat Dębno. Utworzony w 1961 roku rezerwat leśny ma powierzchnię 7,69 ha. Chroni bór mieszany z ciekawym starodrzewiem i różnorodnymi zespołami roślinnymi. Porastają tu okazałe, 170-letnie sosny i 220-letnie dęby. W runie rosną zwarte łany orlicy, a inne ciekawe gatunki to: konwalijka drobnolistna, borówka czernica, turzyca brzegowa, sitowie leśne, kosowiec żółty, wiązówka błotna i inne rośliny chronione. Cennym gatunkiem jest jarząb szwedzki, którego granica południowa naturalnego zasięgu przebiega wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku. W rezerwacie można spotkać też wiele ptaków, wśród nich dzięcioły czarne i pstre.
Przyjemnych wędrówek!
(HP)